Η Επιστήμη

Η τεχνολογία συμπίεσης Air Relax δίνει στους αθλητές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υπεροχή! Πιστεύουμε ότι η αποκατάσταση μετά την προπόνηση ή τον αγώνα είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την προπόνηση και τη διατροφή και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας κάθε αθλητή. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς που υποστηρίζουμε αυτή την άποψη. Η τεχνολογία μας υποστηρίζεται από πολυάριθμες μελέτες που υπογραμμίζουν τις βελτιώσεις στην αθλητική απόδοση μέσω της δυναμικής συμπίεσης.

 

Δείτε παρακάτω αρκετές ερευνητικές μελέτες στην αρχική τους γλώσσα:

 

Dynamic Compression Enhances Pressure-to-Pain Threshold in Elite Athlete Recovery: Exploratory Study.

«Athlete recovery-adaptation is crucial to the progress and performance of highly trained athletes. The purpose of this study was to assess peristaltic pulse dynamic compression (PPDC) in reducing short-term pressure-to-pain threshold (PPT) among Olympic Training Center athletes after morning training. Muscular tenderness and stiffness are common symptoms of fatigue and exercise-induced muscle microtrauma and edema….Difference score results showed that the experimental group’s PPT threshold improved after PPDC treatment immediately and persisted the remainder of the day after afternoon practice….We conclude that PPDC is a promising means of accelerating and enhancing recovery after the normal aggressive training that occurs in Olympic and aspiring Olympic athletes.»

Πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο

A single bout of whole-leg, peristaltic pulse external pneumatic compression upregulates PGC-1α mRNA and endothelial nitric oxide sythase protein in human skeletal muscle tissue.

«…Does 60 min of peristaltic pulse external pneumatic compression (EPC) alter gene and protein expression patterns related to metabolism, vascular biology, redox balance and inflammation in vastus lateralis biopsy samples?…An acute bout of EPC transiently upregulates PGC-1α mRNA, while also upregulating eNOS protein and NOx concentrations in vastus lateralis biopsy samples….»

Πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο

Peristaltic pulse dynamic compression of the lower extremity enhances flexibility.

«This study investigated the effects of peristaltic pulse dynamic compression (PPDC) on range-of-motion (ROM) changes in forward splits….The rapid acute changes in ROM (PPDC: right 25.3%, left 33.3%; CONT: right 12.2%, left 1.0%) support the premise that changes in ROM were dependent on mechanisms other than tissue structural changes and/or stretch tolerance. PPDC provides a means of rapidly enhancing acute ROM requiring less discomfort and time.​»

Πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο

Peripheral conduit and resistance artery function are improved following a single, 1-h bout of peristaltic pulse external pneumatic compression.

«The purpose of this study was to determine the acute effects of a single bout of peristaltic pulse External pneumatic compression (EPC) on peripheral conduit and resistance artery function….Acutely, whole limb, lower pressure EPC improves conduit artery endothelial function systemically, but only improves RH blood flow locally (i.e., compressed limbs).​»

Πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο

DVT Prevention: Intermittent Pneumatic Compression Devices

«Intermittent pneumatic compression (IPC) devices are used to help prevent blood clots in the deep veins of the legs. The devices use cuffs around the legs that fill with air and squeeze your legs. This increases blood flow through the veins of your legs and helps prevent blood clots….​»

Πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο

In the event you require some informative article writer then it might not be exceedingly late to receive it. If your composition has to be approved with a faculty or an employer, you might want to have it published prior to the deadline. After you seek the services of a composition writer assistance service that will help you with your essay it can help essay writing service you save weeks of worry and attempt plus it really can help get you through your college or even university exams.